นพ.ธนะเชฎฐ กังสภัทรกุล

แผนก ศัลยกรรม


ตารางออกตรวจ

พุธ

โทรสอบถาม 034-587800

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความชำนาญพิเศษ

- สาขา เวชศาสตร์ครอบครัว ( Family Medicine )
- สาขา ศัลยศาสตร์ ( Surgery )
- สาขา อนุสาขาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ ( Trauma Surgery ) 
 

ดูประวัติแพทย์ ►
 

นพ.อรรณพ วิเศษชู

แผนก ศัลยกรรม


ตารางออกตรวจ

อังคาร

โทรสอบถาม 034-587800

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความชำนาญพิเศษ

- สาขา ศัลยศาสตร์ ( Surgery ) 

ดูประวัติแพทย์ ►
 

นพ.วสุ ศรีวสุธา

แผนก ศัลยกรรม


ตารางออกตรวจ

จันทร์

โทรสอบถาม 034-587800

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความชำนาญพิเศษ

- สาขา ประสาทศัลยศาสตร์ ( Neurological Surgery )

ดูประวัติแพทย์ ►
 

นพ.ธฤต ลั่นซ้าย

แผนก ศัลยกรรม


ตารางออกตรวจ

อังคาร

โทรสอบถาม 034-587800

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความชำนาญพิเศษ

- สาขา ศัลยศาสตร์ตกแต่ง ( Plastic Surgery ) 

ดูประวัติแพทย์ ►
 

นพ.กิตติภัคร์ อัศวภารุจ

แผนก ศัลยกรรม


ตารางออกตรวจ

ศุกร์

โทรสอบถาม 034-587800

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความชำนาญพิเศษ

- สาขา ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ( Urological Surgery ) 

ดูประวัติแพทย์ ►
 

นพ.พลตรี แสงประชาธนารักษ์

แผนก ศัลยกรรม


ตารางออกตรวจ

พฤหัส

โทรสอบถาม 034-587800

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความชำนาญพิเศษ

- สาขา ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ( Urological Surgery ) 

ดูประวัติแพทย์ ►
 

นพ.ปฐมพร กังสวรางกูร

แผนก ศัลยกรรม


ตารางออกตรวจ

ศุกร์

โทรสอบถาม 034-587800

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความชำนาญพิเศษ

- สาขา ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ( Urological Surgery ) 

ดูประวัติแพทย์ ►
 

พญ.พรทิพย์ รัตนเดชาพิทักษ์

แผนก ศัลยกรรม


ตารางออกตรวจ

พฤหัส

โทรสอบถาม 034-587800

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความชำนาญพิเศษ

 - สาขา ศัลยศาสตร์ ( Surgery ) 

 

ดูประวัติแพทย์ ►
 

นพ.ศรัณย์ มณีสุวรรณสิน

แผนก ศัลยกรรม


ตารางออกตรวจ

จันทร์

โทรสอบถาม 034-587800

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความชำนาญพิเศษ

- สาขา ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา ( Urological Surgery )

ดูประวัติแพทย์ ►
 

พญ.นภาภรณ์ พุ่มรินทร์

แผนก ศัลยกรรม


ตารางออกตรวจ

ศุกร์

โทรสอบถาม 034-587800

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความชำนาญพิเศษ

- สาขา ประสาทศัลยศาสตร์ ( Neurological Surgery )

ดูประวัติแพทย์ ►