พญ. จิรณัฏ พวงแก้ว

แผนก กุมารเวชกรรม


ตารางออกตรวจ

พุธ

โทรสอบถาม 034-587800

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความชำนาญพิเศษ

- สาขา กุมารเวชศาสตร์ ( Pediatrics ) 
- สาขา อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ ( Pediatric Cardiology ) 

ดูประวัติแพทย์ ►
 

พญ.สิริรัตน์ อัศวฤกษ์นันท์

แผนก กุมารเวชกรรม


ตารางออกตรวจ

จันทร์

โทรสอบถาม 034-587800

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความชำนาญพิเศษ

- สาขา กุมารเวชศาสตร์ ( Pediatrics )
- สาขา อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคไต ( Pediatric Nephrology )

 

ดูประวัติแพทย์ ►
 

พญ.นุชนาฎ ธรรมเนียมดี

แผนก กุมารเวชกรรม


ตารางออกตรวจ

จันทร์

โทรสอบถาม 034-587800

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความชำนาญพิเศษ

ดูประวัติแพทย์ ►
 

พญ.นันทา ปิยะวาจี

แผนก กุมารเวชกรรม


ตารางออกตรวจ

พุธ

โทรสอบถาม 034-587800

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความชำนาญพิเศษ

- สาขา กุมารเวชศาสตร์ ( Pediatrics ) 

ดูประวัติแพทย์ ►
 

พญ.สุวพีร์ บูรณวินิช

แผนก กุมารเวชกรรม


ตารางออกตรวจ

จันทร์

โทรสอบถาม 034-587800

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความชำนาญพิเศษ

-

ดูประวัติแพทย์ ►
 

พญ. ภัทรพร จำปาสัก

แผนก กุมารเวชกรรม


ตารางออกตรวจโทรสอบถาม 034-587800

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความชำนาญพิเศษ

- สาขา กุมารเวชศาสตร์ ( Pediatrics ) 

 

ดูประวัติแพทย์ ►
 

พญ. ภัสราพร ว่องธวัชชัย

แผนก กุมารเวชกรรม


ตารางออกตรวจโทรสอบถาม 034-587800

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความชำนาญพิเศษ

- สาขา สาขากุมารเวชศาสตร์ ( Pediatrics )

ดูประวัติแพทย์ ►
 

นพ.สมพงษ์ ศิริรัตน์

แผนก โสต ศอ นาสิก


ตารางออกตรวจ

พุธ

โทรสอบถาม 034-587800

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความชำนาญพิเศษ

- สาขา โสต ศอ นาสิกวิทยา ( Otolaryngology )
- สาขา อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า ( Facial Plastic and Reconstructive Surgery ) 

ดูประวัติแพทย์ ►
 

นพ.ปัญญา วัฒนรังสรรค์

แผนก โสต ศอ นาสิก


ตารางออกตรวจ

พุธ ศุกร์

โทรสอบถาม 034-587800

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความชำนาญพิเศษ

- สาขา โสต ศอ นาสิกวิทยา ( Otolaryngology ) 

ดูประวัติแพทย์ ►
 

นพ.อมร เพ็ชรดาชัย

แผนก โสต ศอ นาสิก


ตารางออกตรวจ

จันทร์ พฤหัส

โทรสอบถาม 034-587800

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความชำนาญพิเศษ

- สาขา โสต ศอ นาสิกวิทยา ( Otolaryngology ) 

ดูประวัติแพทย์ ►