พญ.นุชนาฎ ธรรมเนียมดี

แผนก กุมารเวชกรรม


ตารางออกตรวจ

จันทร์

โทรสอบถาม 034-587800

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความชำนาญพิเศษ

ดูประวัติแพทย์ ►
 

พญ.สุวพีร์ บูรณวินิช

แผนก กุมารเวชกรรม


ตารางออกตรวจ

จันทร์

โทรสอบถาม 034-587800

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความชำนาญพิเศษ

-

ดูประวัติแพทย์ ►
 

พญ. ภัทรพร จำปาสัก

แผนก กุมารเวชกรรม


ตารางออกตรวจโทรสอบถาม 034-587800

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความชำนาญพิเศษ

- สาขา กุมารเวชศาสตร์ ( Pediatrics ) 

 

ดูประวัติแพทย์ ►
 

พญ. ภัสราพร ว่องธวัชชัย

แผนก กุมารเวชกรรม


ตารางออกตรวจโทรสอบถาม 034-587800

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความชำนาญพิเศษ

- สาขา สาขากุมารเวชศาสตร์ ( Pediatrics )

ดูประวัติแพทย์ ►
 

พญ.ภัทรพร จำปาสัก

แผนก กุมารเวชกรรม


ตารางออกตรวจโทรสอบถาม 034-587800

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความชำนาญพิเศษ

ดูประวัติแพทย์ ►
 

นพ.ปัญญา วัฒนรังสรรค์

แผนก โสต ศอ นาสิก


ตารางออกตรวจ

พุธ ศุกร์

โทรสอบถาม 034-587800

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความชำนาญพิเศษ

- สาขา โสต ศอ นาสิกวิทยา ( Otolaryngology ) 

ดูประวัติแพทย์ ►
 

นพ.อมร เพ็ชรดาชัย

แผนก โสต ศอ นาสิก


ตารางออกตรวจ

จันทร์ พฤหัส

โทรสอบถาม 034-587800

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความชำนาญพิเศษ

- สาขา โสต ศอ นาสิกวิทยา ( Otolaryngology ) 

ดูประวัติแพทย์ ►
 

นพ.จักรฤษณ์ เนตรน้อย

แผนก โสต ศอ นาสิก


ตารางออกตรวจโทรสอบถาม 034-587800

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความชำนาญพิเศษ

ดูประวัติแพทย์ ►
 

นพ.วิชัย เรืองวิไลทรัพย์

แผนก จักษุ


ตารางออกตรวจ

อังคาร ศุกร์

โทรสอบถาม 034-587800

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความชำนาญพิเศษ

- สาขา จักษุวิทยา ( Ophthalmology )

ดูประวัติแพทย์ ►
 

นพ.สุเทพ ลิ้มสุขนิรันดร์

แผนก จักษุ


ตารางออกตรวจ

จันทร์

โทรสอบถาม 034-587800

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความชำนาญพิเศษ

- สาขา จักษุวิทยา ( Ophthalmology )
- สาขา เวชศาสตร์ครอบครัว ( Family Medicine )

ดูประวัติแพทย์ ►