พญ.เกศินี วัฒนพรมงคล

แผนก โสต ศอ นาสิก


ตารางออกตรวจ

จันทร์ อังคาร

โทรสอบถาม 034-587800

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความชำนาญพิเศษ

- สาขา โสต ศอ นาสิกวิทยา ( Otolaryngology ) 

ดูประวัติแพทย์ ►
 

นพ.วิชัย เรืองวิไลทรัพย์

แผนก จักษุ


ตารางออกตรวจ

อังคาร ศุกร์

โทรสอบถาม 034-587800

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความชำนาญพิเศษ

- สาขา จักษุวิทยา ( Ophthalmology )

ดูประวัติแพทย์ ►
 

นพ.สุเทพ ลิ้มสุขนิรันดร์

แผนก จักษุ


ตารางออกตรวจ

จันทร์

โทรสอบถาม 034-587800

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความชำนาญพิเศษ

- สาขา จักษุวิทยา ( Ophthalmology )
- สาขา เวชศาสตร์ครอบครัว ( Family Medicine )

ดูประวัติแพทย์ ►
 

พญ.นิธิมา วัฒนการุณ

แผนก จักษุ


ตารางออกตรวจ

อังคาร พุธ ศุกร์

โทรสอบถาม 034-587800

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความชำนาญพิเศษ

- สาขา จักษุวิทยา ( Ophthalmology )

ดูประวัติแพทย์ ►
 

พญ.ศุภลัคณา เทียมเมฆา

แผนก จักษุ


ตารางออกตรวจ

พฤหัส ศุกร์

โทรสอบถาม 034-587800

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความชำนาญพิเศษ

- สาขา จักษุวิทยา ( Ophthalmology )

ดูประวัติแพทย์ ►
 

นพ.ภิวัฒก์ พิพัฒน์นรเศรษฐ์

แผนก จักษุ


ตารางออกตรวจ

จันทร์ พฤหัส

โทรสอบถาม 034-587800

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความชำนาญพิเศษ

- สาขา จักษุวิทยา ( Ophthalmology )

ดูประวัติแพทย์ ►
 

นพ.วิเชียร ปิ่นประชานัน

แผนก ศัลยกรรมกระดูก


ตารางออกตรวจ

พุธ

โทรสอบถาม 034-587800

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความชำนาญพิเศษ

- สถานะความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง: ยังไม่มี (None) 

ดูประวัติแพทย์ ►
 

นพ.ธีรยุทธ ภัควรานนท์

แผนก ศัลยกรรมกระดูก


ตารางออกตรวจ

พฤหัส

โทรสอบถาม 034-587800

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความชำนาญพิเศษ

- สาขา ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ( Orthopedic Surgery )

ดูประวัติแพทย์ ►
 

นพ.พงษ์ภัทร บุญยะนิวาศ

แผนก ศัลยกรรมกระดูก


ตารางออกตรวจ

จันทร์

โทรสอบถาม 034-587800

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความชำนาญพิเศษ

- สาขา เวชศาสตร์ครอบครัว ( Family Medicine )
- สาขา ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ( Orthopedic Surgery )

ดูประวัติแพทย์ ►
 

นพ.เสรี อุ่นอร่ามวัฒ

แผนก ศัลยกรรมกระดูก


ตารางออกตรวจ

พฤหัส

โทรสอบถาม 034-587800

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความชำนาญพิเศษ

- สาขา ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ( Orthopedic Surgery ) 

ดูประวัติแพทย์ ►