พญ.นิธิมา วัฒนการุณ

แผนก จักษุ


ตารางออกตรวจ

อังคาร พุธ ศุกร์

โทรสอบถาม 034-587800

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความชำนาญพิเศษ

- สาขา จักษุวิทยา ( Ophthalmology )

ดูประวัติแพทย์ ►
 

พญ.ศุภลัคณา เทียมเมฆา

แผนก จักษุ


ตารางออกตรวจ

พฤหัส ศุกร์

โทรสอบถาม 034-587800

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความชำนาญพิเศษ

- สาขา จักษุวิทยา ( Ophthalmology )

ดูประวัติแพทย์ ►
 

นพ.ภิวัฒก์ พิพัฒน์นรเศรษฐ์

แผนก จักษุ


ตารางออกตรวจ

จันทร์ พฤหัส

โทรสอบถาม 034-587800

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความชำนาญพิเศษ

- สาขา จักษุวิทยา ( Ophthalmology )

ดูประวัติแพทย์ ►
 

นพ.พงษ์ภัทร บุญยะนิวาศ

แผนก ศัลยกรรมกระดูก


ตารางออกตรวจ

จันทร์

โทรสอบถาม 034-587800

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความชำนาญพิเศษ

- สาขา เวชศาสตร์ครอบครัว ( Family Medicine )
- สาขา ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ( Orthopedic Surgery )

ดูประวัติแพทย์ ►
 

นพ.เสรี อุ่นอร่ามวัฒ

แผนก ศัลยกรรมกระดูก


ตารางออกตรวจ

พฤหัส

โทรสอบถาม 034-587800

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความชำนาญพิเศษ

- สาขา ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ( Orthopedic Surgery ) 

ดูประวัติแพทย์ ►
 

นพ.จรัญ เหลืองสะอาด

แผนก ศัลยกรรมกระดูก


ตารางออกตรวจ

พฤหัส

โทรสอบถาม 034-587800

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความชำนาญพิเศษ

- สาขา ออร์โธปิดิกส์ ( Orthopedic Surgery ) 

ดูประวัติแพทย์ ►
 

นพ.ศราวุธ พุ่มพวง

แผนก ศัลยกรรมกระดูก


ตารางออกตรวจ

ศุกร์

โทรสอบถาม 034-587800

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความชำนาญพิเศษ

- สาขา ออร์โธปิดิกส์ ( Orthopedic Surgery ) 

ดูประวัติแพทย์ ►
 

นพ.ตระกูล พลแกล้ว

แผนก ศัลยกรรมกระดูก


ตารางออกตรวจ

พุธ พฤหัส

โทรสอบถาม 034-587800

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความชำนาญพิเศษ

- สาขา ออร์โธปิดิกส์ ( Orthopedic Surgery ) 

ดูประวัติแพทย์ ►
 

นพ.ถิรโรจน์ เซียงทอง

แผนก ศัลยกรรมกระดูก


ตารางออกตรวจ

จันทร์ พุธ

โทรสอบถาม 034-587800

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความชำนาญพิเศษ

- สาขา ออร์โธปิดิกส์ ( Orthopedic Surgery ) 

ดูประวัติแพทย์ ►
 

นพ.สุระ นริสศิริกุล

แผนก ศัลยกรรมกระดูก


ตารางออกตรวจ

ศุกร์

โทรสอบถาม 034-587800

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความชำนาญพิเศษ

- สาขา ออร์โธปิดิกส์ ( Orthopedic Surgery ) 

ดูประวัติแพทย์ ►