ทพญ.เปี่ยมพร ธรรมชาติ

แผนก ทันตกรรม


ตารางออกตรวจ

พุธ พฤหัส ศุกร์

โทรสอบถาม 034-587800

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความชำนาญพิเศษ

ดูประวัติแพทย์ ►
 

ทพญ.ปราณิศา เอมอยู่

แผนก ทันตกรรม


ตารางออกตรวจ

จันทร์ อังคาร ศุกร์

โทรสอบถาม 034-587800

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความชำนาญพิเศษ

-

ดูประวัติแพทย์ ►
 

นพ.ธนพงศ์ แสงส่องสิน

แผนก เวชกรรมสังคม


ตารางออกตรวจโทรสอบถาม 034-587800

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความชำนาญพิเศษ

-

ดูประวัติแพทย์ ►
 

พญ.ศุภฌา พิพัฒน์นรเศรษฐ์

แผนก เวชกรรมสังคม


ตารางออกตรวจโทรสอบถาม 034-587800

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความชำนาญพิเศษ

-

ดูประวัติแพทย์ ►
 

นพ.พีรธัช วิสารกาญจน

แผนก เวชกรรมสังคม


ตารางออกตรวจโทรสอบถาม 034-587800

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความชำนาญพิเศษ

- สาขา เวชศาสตร์ครอบครัว ( Family Medicine)
- สาขา เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน ( Preventive Medicine Community Mental Health)

ดูประวัติแพทย์ ►
 

พญ.น้ำเพ็ญ แก้วประหลาด

แผนก เวชกรรมฟื้นฟู อื่นๆ


ตารางออกตรวจ

อังคาร พุธ

โทรสอบถาม 034-587800

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความชำนาญพิเศษ

- สาขา เวชศาสตร์ฟื้นฟู ( Rehabilitation Medicine ) 

ดูประวัติแพทย์ ►
 

นพ.ดุสิต ปิยะกิจการ

แผนก เวชกรรมฟื้นฟู อื่นๆ


ตารางออกตรวจ

จันทร์ พฤหัส ศุกร์

โทรสอบถาม 034-587800

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความชำนาญพิเศษ

- สาขา เวชศาสตร์ฟื้นฟู ( Rehabilitation Medicine ) 

ดูประวัติแพทย์ ►
 

พญ.วราพร นาคเสนสิน

แผนก อุบัติเหตุและฉุกเฉิน


ตารางออกตรวจ

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

โทรสอบถาม 034-587800

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความชำนาญพิเศษ

- สาขา เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ( Emergency Medicine )

ดูประวัติแพทย์ ►
 

พญ.สิริณัฐกุล ศุภกาญจนกันติ

แผนก วิสัญญี


ตารางออกตรวจโทรสอบถาม 034-587800

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความชำนาญพิเศษ

-สาขา วิสัญญีวิทยา ( Anesthesiology )

ดูประวัติแพทย์ ►
 

พญ.ประภาพร เส็งสาย

แผนก วิสัญญี


ตารางออกตรวจโทรสอบถาม 034-587800

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความชำนาญพิเศษ

-สาขา วิสัญญีวิทยา ( Anesthesiology )

ดูประวัติแพทย์ ►