พญ.น้ำเพ็ญ แก้วประหลาด

แผนก เวชกรรมฟื้นฟู อื่นๆ


ตารางออกตรวจ

อังคาร พุธ

โทรสอบถาม 034-587800

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความชำนาญพิเศษ

- สาขา เวชศาสตร์ฟื้นฟู ( Rehabilitation Medicine ) 

ดูประวัติแพทย์ ►
 

นพ.ดุสิต ปิยะกิจการ

แผนก เวชกรรมฟื้นฟู อื่นๆ


ตารางออกตรวจ

จันทร์ พฤหัส ศุกร์

โทรสอบถาม 034-587800

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความชำนาญพิเศษ

- สาขา เวชศาสตร์ฟื้นฟู ( Rehabilitation Medicine ) 

ดูประวัติแพทย์ ►
 

พญ.ภัทรียา รัตนพันธ์

แผนก อุบัติเหตุและฉุกเฉิน


ตารางออกตรวจ

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

โทรสอบถาม 034-587800

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความชำนาญพิเศษ

- สาขา เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ( Emergency Medicine )

ดูประวัติแพทย์ ►
 

พญ.วราพร นาคเสนสิน

แผนก อุบัติเหตุและฉุกเฉิน


ตารางออกตรวจ

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

โทรสอบถาม 034-587800

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความชำนาญพิเศษ

- สาขา เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ( Emergency Medicine )

ดูประวัติแพทย์ ►
 

พญ.สิริณัฐกุล ศุภกาญจนกันติ

แผนก วิสัญญี


ตารางออกตรวจโทรสอบถาม 034-587800

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความชำนาญพิเศษ

-สาขา วิสัญญีวิทยา ( Anesthesiology )

ดูประวัติแพทย์ ►
 

พญ.ประภาพร เส็งสาย

แผนก วิสัญญี


ตารางออกตรวจโทรสอบถาม 034-587800

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความชำนาญพิเศษ

-สาขา วิสัญญีวิทยา ( Anesthesiology )

ดูประวัติแพทย์ ►
 

พญ.สวรรยา อังคเศกวินัย

แผนก วิสัญญี


ตารางออกตรวจโทรสอบถาม 034-587800

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความชำนาญพิเศษ

- สาขา วิสัญญีวิทยา ( Anesthesiology )

ดูประวัติแพทย์ ►
 

พญ.พัชรี มาบุญญานนท์

แผนก วิสัญญี


ตารางออกตรวจโทรสอบถาม 034-587800

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความชำนาญพิเศษ

- สาขา วิสัญญีวิทยา ( Anesthesiology )

ดูประวัติแพทย์ ►
 

พญ.อรกัญญา ฉิมพาลี

แผนก วิสัญญี


ตารางออกตรวจโทรสอบถาม 034-587800

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความชำนาญพิเศษ

- สาขา วิสัญญีวิทยา ( Anesthesiology )
- สาขา เวชศาสตร์ครอบครัว ( Family Medicine

ดูประวัติแพทย์ ►
 

นพ.พร้อมพล หิรัญกนกพันธ์

แผนก วิสัญญี


ตารางออกตรวจโทรสอบถาม 034-587800

*กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง

ความชำนาญพิเศษ

- สาขา สาขาวิสัญญีวิทยา ( Anesthesiology )

ดูประวัติแพทย์ ►